• akupunktura

Usługi

 • zespół przewlekłego zmęczenia
 • obniżoną odporność organizmu
 • nerwicę, niepokój, depresję i bezsenność
 • bóle głowy, migreny, zawroty głowy
 • nerwobóle, ból kręgosłupa, rwy
 • choroby stawów, artralgii
 • zatoki (ostre i przewlekłe)
 • nadwagę i otyłość
 • obniżenie potencji męskiej
 • nałogowe palenie tytoniu
 • i wiele innych

 • komputerowe badania „RYODORAKU”
 • masaże (lecznicze i relaksujące, wyszczuplające i antycelulitisowe)
 • kręgarstwo (terapia manualna, nastawianie kręgosłupa)
 • refleksoterapie (akupunktura tradycyjna, elektro- i biorezonansowa, homosiniatria, akupresura, Su-Jok terapia)
 • fizykoterapia i kinezjoterapia

jest znana od 50 lat; została opracowana przez prof. Yoshio Nakataniego w Japonii. W Polsce jest stosowana od 1983 roku. Prekursorami byli lekarze z Poradni Leczenia Akupunkturą (obecnie Centrum Akupunktury im. prof. Z. Garnuszewskiego).
RYODORAKU oznacza linię wysokiej przewodności elektrycznej. Tak twórca metody nazwał odkryte przez siebie linie, praktycznie pokrywające się z meridianami klasycznej akupunktury.
Od 1950 roku w Osace (Japonia) prowadzone były pod kierunkiem prof. Y. Nakataniego badania mające na celu znalezienie zależności między funkcjonalnym stanem narządów wewnętrznych a wartościami oporności elektrycznej mierzonej w punktach odpowiednich meridianów. Podczas pomiaru przewodności elektrycznej (co do wartości równej odwrotności oporności elektrycznej) skóry u chorych ze stanami zapalnymi nerek, zostały zlokalizowane punkty charakteryzujące się zwiększoną przewodnością w stosunku do przewodności przylegających do nich obszarów. Punkty te zostały nazwane punktami reaktywnymi elektroprzepuszczalnymi REPP (ang. Reactive Elektro – Permeable Point). Badania przeprowadzone na dużej grupie ludzi chorych i zdrowych wykazały, że REPP ujawniają się u chorych ze schorzeniami nerek w 9 przypadkach na 10 badanych, natomiast u zdrowych nie są wykrywane. Okazało się, że zlokalizowane REPP układają się w jedną linię, pokrywając się z punktami meridianu nerek. Linię tę Nakatani nazwał Ryodoraku nerkową.
Dalsze badania wykazały istnienie innej linii REPP odpowiadającej klasycznemu meridianowi płuc i pojawiającej się przy schorzeniach płuc. Stwierdzono też, że linia Ryodoraku odpowiadająca meridianowi jelita grubego pojawia się niekiedy u chorych ze schorzeniami płuc, co w pewnym stopniu obiektywizuje istnienie powiązania przód-tył lub yin-yang meridianów.
W konsekwencji określono 12 parzystych Ryodoraku (które prawie całkowicie, ale nie idealnie) pokrywają się z meridianami klasycznej akupunktury i wyodrębniono kilkaset punktów REPP.
Pomiar przewodności elektrycznej we wszystkich punktach REPP jest praktycznie niemożliwy i nie daje zastosować się w praktyce. Dlatego Nakatani dążył do wykorzystania pomiarów przewodności elektrycznej w określonych punktach skóry w celu obiektywizacji odchyleń od normy na każdej Ryodoraku. Założył, że Ryodoraku patologiczna w porównaniu z Ryodoraku fizjologiczną wykazuje podwyższoną lub obniżoną przewodność elektryczną. Aby to potwierdzić należało określić średnie wskazania przewodności elektrycznej wszystkich punktów REPP zlokalizowanych wzdłuż określonego meridianu. Dalsze badania wykazały, że nie ma potrzeby dokonywania pomiarów wszystkich REPP. Wystarczy przeprowadzić pomiary jedynie w punktach zwanych reprezentatywnymi punktami pomiarowymi RMP (ang. Representative Measuring Point). Punkty te charakteryzują się tą własnością, że średnia wartość ich przewodności elektrycznej jest równa średniej wartości przewodności elektrycznej wszystkich punktów REPP całego meridianu.

Masaż to rodzaj terapii manualnej, która jest zabiegiem fizjoterapeutycznym, polegającym na sprężystym odkształceniu tkanki poprzez ucisk. Uciski wykonuje się w określonym tempie i z określona siłą. Masaż wykonuje się zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek i naczyń krwionośnych oraz limfatycznych, w kierunku do serca.

Technikę masażu wykorzystywano już w starożytności jako element medycyny ludowej w Indiach i Chinach. Od XVI wieku, francuski lekarz Ambroży Paré dokładnie zbadał pod względem medycznym wpływ masażu na funkcjonowanie organizmu i udowodnił jego pozytywne skutki na zdrowie pacjentów będących między innymi po operacjach.

Dziś istnieje wiele technik masażu, ukierunkowanych na pomoc w leczeniu określonych dolegliwości. Pacjent w rękach odpowiednio wykwalifikowanego masażysty może liczyć na szybkie i trwałe skutki terapii. Masaż pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne oraz psychiczne, poprawia działanie immunologiczne organizmu oraz działa antystresowo, a także  odmładza ciało i je relaksuje.

Akupunktura jest techniką leczenia, polegającą na nakłuwaniu ciała specjalistycznymi igłami. Igły wkłuwa się w odpowiednich punktach, które odpowiadają za największą aktywność narządów wewnętrznych. Punkty te biegną wzdłuż linii energetycznych, nazwanych meridianami.

Korzenie akupunktury w Chinach sięgają epoki kamienia. System medyczny podobny do akupunktury był praktykowany w Europie Środkowej już ponad 5o00 lat temu. Ciekawostka jest to, że istnieją przypuszczenia, iż rozwój akupunktury w Chinach rozpoczął się dzięki doświadczeniom żołnierzy ranionych w bitwie przez strzały – odczuwali oni bowiem ból w innym miejscu niż ranione i to spowodowało zaciekawienie tym tematem.

Odpowiednie nakłuwanie ściśle określonych punktów, pozwala na wyrównanie potencjału energetycznego organizmu, co bezpośrednio wpływa na poprawność funkcjonowania organów wewnętrznych.

Fizykoterapia jest jedną z form fizjoterapii oraz częścią medycyny fizykalnej. W tej metodzie na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pochodzącymi z natury, jak bodźce termiczne (słońce) czy borowina lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (krioterapia, prądy, ultradźwięki).

Historia tej metody sięga już 460 lat p.n.e. kiedy to wykorzystywano leczniczy wpływ promieni słonecznych oraz wód mineralnych, a także stosowano naturalne źródła prądu elektrycznego – niektóre gatunki ryb – które przykładano do ciała.

Dziś wykorzystywane są czynniki fizykalne pochodzące z natury bądź wytworzone sztucznie, które pobudzają proces biologiczny w tkankach. Fizykoterapia stosowana jest jako leczenie wspomagające bądź samodzielna forma leczenia.